Våra tjänster

Tjänster vi erbjuder

Projektering och Beredning av el och fibernät


Alla våra konsulter har en lång erfarenhet inom projektering och beredning, samtliga är välutbildade inom EBR och Robust fiber. Vi är noga med att alla blir uppdaterade när det sker förändringar i branschen.


 • Nätplaner
 • Beräkningar
 • Kalkylering
 • Tillståndshandlingar
 • Utskick
 • Skogliga frågor och skogsvärdering
 • Markundersökningar och utbetalning av markersättningar
 • Dokumentation
 • Skarvscheman
 • Avvägning – nybyggnation av luftledningar

Besiktning av el och fiber fibernät

 

Vi utför en opartisk besiktning åt nätägaren vilket ger en trygghet och trovärdighet. Vi besiktar samtliga nät allt från svagström upp till 400kV.

Alla våra besiktningstekniker har en lång erfarenhet inom besiktning, samtliga är välutbildade inom EBR och Robust fiber. Vi är noga med att alla blir uppdaterade när det sker förändringar i branschen.

 

        Elnät

 • Driftbesiktning, luft och mark
 • Besiktning av ledningsgatar, röjning, farliga träd, byggnader m.m.
 • Rötskadebesiktning,
 • Kabelskåpsbesiktning,  även säkringslådor
 • Nätstationsbesiktning,  markstation och stolpstation
 • Kontroll/nymätning av jordtag, brygg och tångmetoden
 • Dokumentation, uppdaterar det ej stämmer
 • Termografering av kabelskåp och transformationsstationer
 • Slutbesiktning av nybyggda anläggningar
 • Beredning av besiktningsanmärkningar

 

         Fibernät

 • Förbesiktning
 • Normbesiktning
 • Rötskadebesiktning
 • Besiktning av ledningsgator
 • Kabelskåpsbesiktning
 • Brunnar
 • Installation
 • Noder
 • Skarvboxar/skarvningar
 • Dokumentation
 • Slutbesiktning/garantibesiktning

 

 

Drönartjänster


Vi erbjuder drönartjänster inom olika områden. Vi jobbar med den bästa utrustningen som idag finns på marknaden.


 • Driftbesiktning elnät
 • Punktbesiktningar
 • Dokumentation med 4-k video eller högupplösta stillbilder
 • Störningsbesiktning
 • Inmätning

Inmätning och utsättning


Vi använder oss av den nyaste tekniken på markanden gällande mätutrustning. Vi använder oss av GPS instrument med cm noggranhet.


 • Inmätning och utsättning
 • Ta fram mark och ledningsprofiler
 • Utsättning av fastighetsgränser
 • Hantering av mätdata
 • Karthantering


Markåtkomst


Vi erbjuder tjänster rörande olika tillstånd och markavtal m.m.


 • Tillstånd
 • Länstyrelse
 • Trafikverket
 • Markavtal
 • Mark och skogsvärderingar
 • Utbetalningar
 • Markägare
 • Koncessionsansökningar
 • Samråd
 • MKB-utredningar
 • Inskrivningar


Projektledning


Vi hyr ut projektledare för mindre och större projekt. Våra projektledare har en lång erfarenhet av branschen.

 • Projektledning för fiber
 • Projektledning för elnät
 • Projektledning inom andra arbetsområden.


Bergs Kraftkonsult | patrik@bergskraftkonsult.se